ธ.ก.ส. เปิดจองสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รอบที่ 2 เช็กวิธีจองที่นี่

ธ.ก.ส. เปิดจองสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รอบที่ 2 เช็กวิธีจองที่นี่

สรุปมาให้แล้ว วิธีจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เปิดให้จองสลากออนไลน์เป็นช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 เพียงฝากหน่วยละ 100 บาท ก็ร่วมลุ้นเงิน 10 ล้าน ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน เตรียมเช็กขั้นตอนการจองสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ได้เลยที่นี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ได้เปิดให้ประชาชนได้ซื้อสลาก ธ.ก.ส. ออนไลน์ 2565 ในชื่อ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 9 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ 2 ของการจองสลากออนไลน์จาก ธ.ก.ส. หลังจากที่เคยเปิดไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 โดยสลาก ธ.ก.ส. รอบนี้มีวิธีจองดังนี้

วิธีจองสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 บน A-Mobile

สำหรับวิธีจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและเกษตรกร สามารถเลือกซื้อสลาก ธ.ก.ส. ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile โดยมีเงื่อนไข คือการรับฝากสลาก ธ.ก.ส. หน่วยละ 100 บาท ส่วนวิธีซื้อสลากออนไลน์ มีดังนี้

เมื่อกดเข้าที่หน้าแรกของระบบการจองสลาก ธ.ก.ส. 2565 ให้กดปุ่ม “ถัดไป”

อ่านรายละเอียดของสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ให้ถี่ถ้วน หลังจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูก และกด “ยืนยันตามข้อตกลง”

กดที่ช่องประเภทลูกค้า และกรอกหมายเลขบนบัตรประจำตัวประชาชน

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจองสลาก ธ.ก.ส. ออนไลน์ผ่านแอปฯ A-Mobile

ตรวจข้อมูลการจองสลาก ธ.ก.ส. หากไม่ถูกต้องให้กด “แก้ไข” หากถูกต้องเรียบร้อยให้กด “ยืนยัน”

เสร็จสิ้นขั้นตอนการจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 และอย่าลืมยืนยันการฝากสลากออนไลน์ตามวันเวลาที่ระบุในเมนูแจ้งเตือน

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปและเกษตรกรที่สนใจจองสลากออนไลน์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถยื่นฝากเงินเข้าสลาก ธ.ก.ส. ได้หน่วยละ 100 บาทที่ธนาคารสาขา แต่จำเป็นต้องทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชัน A-Mobile ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ดังนี้

เมื่อหน้าแรกของระบบการจองสลาก ธ.ก.ส. ออนไลน์ปรากฏ ให้กดปุ่ม “ถัดไป”

หากอ่านรายละเอียดของสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ถี่ถ้วนแล้ว ให้กดเครื่องหมายถูก และกด “ยืนยันตามข้อตกลง”

กดที่ช่องประเภทลูกค้า และกรอกหมายเลขบนบัตรประจำตัวประชาชน

ใส่จำนวนเงินฝากตามที่ต้องการจะฝากในสลาก ธ.ก.ส. 2565 หลังจากนั้นให้เลือกช่องทางการฝากสลากเป็น “สาขา” และใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ตรวจข้อมูลการจองสลาก ธ.ก.ส. หากไม่ถูกต้องให้กด “แก้ไข” หากถูกต้องเรียบร้อยให้กด “ยืนยัน”

ให้กดรับ OTP จากระบบจากนั้นจะมีข้อความรหัสผ่านมายัง SMS ของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใส่ไว้ ให้กรอกรหัส OTP 6 หลัก และกด “ยืนยัน”

เสร็จสิ้นขั้นตอนการจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 หลังจากนั้นให้นำเงินไปติดต่อการฝากที่สาขาของ ธ.ก.ส. ตามวันเวลาที่ระบุไว้

วิธีจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รอบ 2 สำหรับนิติบุคคล

กรณีที่นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีความประสงค์จะจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 จะสามารถยื่นฝากเงินสลาก ธ.ก.ส. ออนไลน์ได้ที่ธนาคารสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพียงเท่านั้น โดยมีรายละเอียดขั้นการจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ดังต่อไปนี้

เข้าสู่หน้าแรกของการจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 2565 ให้กด “ถัดไป”

อ่านข้อตกลงในการฝากสลาก ธ.ก.ส. ออนไลน์ หลังจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูก และกด “ยืนยันตามข้อตกลง”

กดเลือกประเภทของลูกค้าเป็น “นิติบุคคล” และกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ใส่จำนวนเงินฝากตามที่ต้องการจะฝากในสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 และเลือกช่องทางการฝากสลากเป็น “สาขา” พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน

ตรวจข้อมูลการจองสลาก ธ.ก.ส. หากไม่ถูกต้องให้กด “แก้ไข” หากถูกต้องเรียบร้อยให้กด “ยืนยัน”

ให้กดรับ OTP จากระบบจากนั้นจะมีข้อความรหัสผ่านมายัง SMS ของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใส่ไว้ ให้กรอกรหัส OTP 6 หลัก และกด “ยืนยัน”

เสร็จสิ้นขั้นตอนการจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ออนไลน์ ต่อไปก็นำเงินไปติดต่อฝากสลากได้ที่สาขาของ ธ.ก.ส. ตามวันเวลาที่ระบุไว้

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีจองสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ที่ทีมงานเดอะไทยเกอร์ได้นำมาฝากลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มฝากสลากออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ 5 – 9 กันยายน 2565 อย่าลืมไปลุ้นโชครับทรัพย์ 10 ล้านบาทกันนะครับ.

ผลสรุปงานวิจัยสรุปว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ชาวไทยมีระดับการเกิดอาการอีดี อยู่สูง และอาการอีดีที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิต และมีคำแนะนำให้มีการคัดกรองปัญหาทางจิตร่วมด้วยในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 และอีดี

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า